Malaya Movement in Canada

Malaya Movement in Toronto and Kabayan for Leni Present: Mga Hamon, Pagkakataon at Mithiin ng Halalan 2022!

November 15, 2021

Malaya Canada Poster November 15