Malaya Movement in Canada

Malayang Kapihan image

Malayang Kapihan: Malaya Toronto and the UP Alumni Association of Toronto

October 16, 2020

20201016 malayang kapihan poster