Malaya Movement in Canada

Malayang Kapihan image

Malayang Kapihan: Ano ba talaga ang isyu sa pagsasara ng ABS-CBN?

August 14, 2020